top of page

ארלוזרוב 55, רמת גן

2 בנייני מגורים גבוהים במסגרת תב"ע מתחמית בלב ר"ג בסמיכות לבורסה. קרוויל הינה יזמית הפרויקט,  ומקדמת את התב"ע בעזרת משרד ניר-קוץ אדריכלים.

bottom of page