top of page

פרויקט לוגיסטי, פארק עידן

מרכז לוגיסטי רב-מפלסי מתקדם הבנוי על חלקה בשטח של 5.2 דונם. קרוויל רכשה את הקרקע והינה כעת בתהליך הוצאת היתר בניה לפי תב"ע קיימת, תהליך אשר צפוי לערוך 10 חודשים עד לאפריל 2021. במועד הוצאת ההיתר יחלו עבודות בשטח להקמת הפרויקט.

bottom of page