top of page

פינסקר 67, תל אביב

פרויקט התחדשות עירונית במרכז העיר תל אביב. קרוויל יצרה יחד עם משקיע נוסף, חברה עצמאית (לדרלב) אשר רכשה 25% מבניין קיים ובעלת כל זכויות הבניה להתחדשות עירונית במקרקעין. החברה ביצעה את המימון, התכנון, עבודת הרישוי והניהול.

bottom of page