top of page

סוקולוב 19, רעננה

ליווי קבוצת רוכשים, בניה וניהול של מתחם וילות משותף במרכז רעננה. החברה ליוותה את קבוצת היזמים תוך השגת מימון בנקאי, תכנון המתחם וניהול ופיקוח הבניה.

bottom of page